Voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’

15-06-2020 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën, fiscaliteit en belastingdienst hebben de Tweede Kamer in een brief van juni 2020 geïnformeerd over de voortgang op een breed pakket aan maatregelen voor zelfstandigen....