Diensten

Meerwaarde, maatwerk en ontzorgen

4PP Audit helpt u met al uw vraagstukken en uitdagingen op het gebied van Internal Audit en Risk Management, zowel in advies als in uitvoering. Ondersteuning of u volledig ontzorgen? Wij staan graag voor u klaar.

Internal Audit

Bent u verplicht om een Internal Audit Functie in te richten of heeft u daar behoefte aan? Internal Audit as a Service van 4PP Audit kan dan voor u een oplossing zijn.

Risk Management

Een continu proces van risicobeheersing. Risico’s worden beoordeeld en er worden vervolgstappen gedefinieerd. 4PP Audit ondersteunt u op dit gebied en meer.

Consultancy

Interne beheersing en compliance zijn iedere dag aan de orde. 4PP Audit geeft u advies en helpt u bij al uw vraagstukken op beleidsniveau, passend in de dagelijkse gang van zaken binnen uw organisatie.

Pensioenfondsen

Als pensioenfonds bent u verplicht een Internal Audit Functie in te richten. Sleutelfunctiehouder, vervuller of beide: u kunt hiervoor bij 4PP Audit terecht. 

4PP Audit

Kievit 22, Maurik

+31 (0) 344 849 551

    i

    BROCHURE