Copyright & Disclaimer

Copyright

(c) 2020 4PP Audit B.V. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan 4PP Audit of haar leveranciers.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht (Auteurswet 1912) en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van 4PP Audit.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen gericht worden aan: contact@4ppaudit.nl

 

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoeker in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de informatie op deze website.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website, kan 4PP Audit niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en of accuraat is.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

4PP Audit aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de informatie op deze website, tenzij er aan de zijde van 4PP Audit sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door 4PP Audit gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. 4PP Audit aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

Inschrijven - Training 1

Hier kunt u zich inschrijven voor training 1 welke plaats vindt op 2 en 9 februari 2022 om 9:30 uur via Microsoft Teams.

Training - In Control Statements - 1

Wij hebben uw inschrijving ontvangen, zodra deze verwerkt is ontvangt u hiervan een bevestiging.

Inschrijven - Training 2

Hier kunt u zich inschrijven voor training 2 welke plaats vindt op 16 en 23 februari 2022 om 9:30 uur via Microsoft Teams.

Training - In Control Statements - 2

Wij hebben uw inschrijving ontvangen, zodra deze verwerkt is ontvangt u hiervan een bevestiging.

Inschrijven - Training 3

Hier kunt u zich inschrijven voor training 2 welke plaats vindt op 3 en 10 maart 2022 om 9:30 uur via Microsoft Teams.

Training - In Control Statements - 3

Wij hebben uw inschrijving ontvangen, zodra deze verwerkt is ontvangt u hiervan een bevestiging.