IORP II

Wij zijn specialisten op gebied van internal audit. Wij ondersteunen de Internal Audit Functie van uw organisatie of vullen deze naar wens in.

De IORP II richtlijn is 13 januari 2019 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd en is vanaf dat moment ook van kracht. De IORP II richtlijn verplicht pensioenfondsen een Internal Audit Functie in te richten.

DNB heeft een tijdelijke implementatie pagina waar meer informatie te vinden is over IORP II: implementatie pagina.

Op deze tijdelijke implementatie pagina van DNB zijn ook de laatste updates te vinden.

Recent heeft DNB hier een tweetal uitingen gepubliceerd inzake de invulling van de Sleutelfuncties waaronder de Sleutelfunctie Internal Audit:  implementatie pagina.

Op 13 en 14 september 2018 heeft DNB een kennissessie over IORP II en de inrichting van de sleutelfuncties georganiseerd. De slides van deze kennissessie zijn beschikbaar op de tijdelijke implementatie pagina van DNB.

In juni 2018 heeft DNB tijdens het seminar voor middelgrote pensioenfondsen een workshop gegeven over de sleutelfuncties. De presentatie heeft DNB beschikbaar gesteld: presentatie.

 

4PP Audit is gespecialiseerd in Internal Audit. Een Internal Audit Functie verzorgd door 4PP Audit draagt bij aan verbetering van en zorgt voor meerwaarde van risk management, interne beheersing en governance procedures.

Wij zorgen voor een objectieve, deskundige inrichting van de Interne Audit Functie. Lees meer over onze Internal Audit as a Service dienstverlening:

Inschrijven - Training 1

Hier kunt u zich inschrijven voor training 1 welke plaats vindt op 2 en 9 februari 2022 om 9:30 uur via Microsoft Teams.

Training - In Control Statements - 1

Wij hebben uw inschrijving ontvangen, zodra deze verwerkt is ontvangt u hiervan een bevestiging.

Inschrijven - Training 2

Hier kunt u zich inschrijven voor training 2 welke plaats vindt op 16 en 23 februari 2022 om 9:30 uur via Microsoft Teams.

Training - In Control Statements - 2

Wij hebben uw inschrijving ontvangen, zodra deze verwerkt is ontvangt u hiervan een bevestiging.

Inschrijven - Training 3

Hier kunt u zich inschrijven voor training 2 welke plaats vindt op 3 en 10 maart 2022 om 9:30 uur via Microsoft Teams.

Training - In Control Statements - 3

Wij hebben uw inschrijving ontvangen, zodra deze verwerkt is ontvangt u hiervan een bevestiging.