Kabinet zet in op verdere verduurzaming financiële sector

Door: admin
08 Jul 2020

08-07-2020

Het kabinet onderschrijft de noodzaak om de financiële sector verder te verduurzamen in een reactie van 3 juni op de initiatiefnota ‘Van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector’ van Tweede Kamerleden Snels (GL), Sneller (D66), Bruins (CU), en Slootweg (CDA). Daarbij stuurt het kabinet vooral aan op een ambitieuze invulling van lopende Europese beleidstrajecten én initiatieven genomen door de financiële sector, waaronder pensioenfondsen.

De Nederlandse pensioensector heeft de afgelopen jaren meerdere projecten geïnitieerd, om ervoor te zorgen dat er door de sector op een duurzame en verantwoordelijke manier belegd wordt. Zo is een grote groep pensioenfondsen volop bezig met de implementatie van het Convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen, dat nog loopt tot en met 2022. Daarnaast hebben de Pensioenfederatie en de grootste pensioenfondsen zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord, waardoor ze CO2-blootstelling van portefeuilles inzichtelijk zullen maken én reductiedoelstellingen zullen introduceren. Het voorgestelde beleid sluit aan bij deze initiatieven. Daarom ondersteunt de Pensioenfederatie de kabinetsreactie in het algemeen en de volgende specifieke voorstellen in het bijzonder.

Meer inzicht in klimaatrisico’s
Het kabinet hecht, net als de initiatiefnota, groot belang aan het inzichtelijk maken van klimaatrisico’s volgens de rapportagestandaard van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Die moeten een grote rol krijgen bij de herziening van de Europese regelgeving over de rapportage van niet-financiële informatie door het bedrijfsleven (NFRD). Dit zal extra informatie opleveren over klimaatrisico’s bij bedrijven en pensioenfondsen helpen met investeringsbeslissingen. De Pensioenfederatie ondersteunt daarom deze positie van het kabinet, als ook het voornemen om geen nationale verplichting tot TCFD-rapportage in te voeren voor financiële partijen. Omdat de sector nog bezig is nieuwe Europese rapportagevereisten over duurzaamheid te implementeren, zou een extra laag Nederlandse regels leiden tot een stapeling van regelgeving. Dat neemt niet weg dat sommige grotere pensioenfondsen al vrijwillige deze rapportage uitvoert.

Het kabinet voorziet ook een rol voor klimaatstresstesten, uit te voeren door de Europese toezichthouder voor pensioenen, EIOPA. De Pensioenfederatie deelt te mening dat zo’n klimaatstresstest nuttige inzichten kan geven over de blootstelling van pensioenfondsen aan klimaatrisico. Daarbij kunnen inzichten gebruikt worden die DNB heeft opgedaan tijdens een eerdere klimaatstresstest onder Nederlandse pensioenfondsen.

Meer groene investeringen
Het kabinet geeft aan dat de staat gebruik zal gaan maken van een nieuwe Europese standaard voor groene obligaties. Pensioenfondsen zijn zeer geïnteresseerd om via groene staatsobligaties in duurzame projecten te investeren. De Pensioenfederatie juicht dit voornemen daarom toe.

Bron: ministerie van Financiën / Pensioenfederatie

Source

Ook interessant…

Nieuwbrief

Bent u benieuwd waar 4PP Audit mee bezig is? Wij houden u graag op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief. Schrijf u nu in en mis niets!

Door in te schrijven voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met ons Privacybeleid.