Privacybeleid

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we dat doen.
4PP Audit, kantoorhoudende aan de Kievit 22 te Maurik, verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de product of dienst die je afneemt:

  • Voor- en achternaam
  • (Zakelijke) adresgegevens
  • (Zakelijk) telefoonnummer
  • (Zakelijk) e-mailadres
  • Geanonimiseeerde gegevens over uw activiteiten op onze website

Privacy gevoelige persoonsgegevens

4PP Audit verwerkt geen privacy gevoelige persoonsgegevens.

Doel verwerken persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om uw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat u een product of dienst heeft afgenomen.
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die u heeft afgenomen.
• Om goederen en diensten te leveren die u heeft afgenomen.
• Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die u eerder heeft afgenomen. Hiervoor kunt u zich altijd afmelden via een link in de mail.
• Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft aangemeld.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele (wettelijke) plichten om gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Leveranciers

Wij maken gebruik van Mailchimp voor het verzenden van e-mails. Met Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Wij gebruiken de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Inzage, aanpassen of verwijderen gegevens

U heeft het recht om uw bij ons verwerkte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand, naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@4ppaudit.nl

We willen u er op wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via contact@4ppaudit.nl

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken 2 soorten cookies.
Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies van alle websites door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kunt u niet meer van alle functionaliteiten van onze website gebruik maken. Het kan daardoor zijn dat onze website niet optimaal werkt.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of andere verzoeken inzake de verwerking van persoonsgegevens door 4PP Audit of ons Privacybeleid, neem dan contact op via contact@4ppaudit.nl

Inschrijven - Training 1

Hier kunt u zich inschrijven voor training 1 welke plaats vindt op 2 en 9 februari 2022 om 9:30 uur via Microsoft Teams.

Training - In Control Statements - 1

Wij hebben uw inschrijving ontvangen, zodra deze verwerkt is ontvangt u hiervan een bevestiging.

Inschrijven - Training 2

Hier kunt u zich inschrijven voor training 2 welke plaats vindt op 16 en 23 februari 2022 om 9:30 uur via Microsoft Teams.

Training - In Control Statements - 2

Wij hebben uw inschrijving ontvangen, zodra deze verwerkt is ontvangt u hiervan een bevestiging.

Inschrijven - Training 3

Hier kunt u zich inschrijven voor training 2 welke plaats vindt op 3 en 10 maart 2022 om 9:30 uur via Microsoft Teams.

Training - In Control Statements - 3

Wij hebben uw inschrijving ontvangen, zodra deze verwerkt is ontvangt u hiervan een bevestiging.